Lelystad, 18 oktober 2012.
Met een nieuwe teamleider, Raymond van den Bos, gingen wij de strijd aan tegen het op papier veel sterkere Urk. Luc van Dijk heeft na jaren trouwe dienst het stokje overgedragen aan Raymond.
Een nieuwe teamleider brengt vaak nieuwe ideeën met zich mee, zo ook Raymond.
Een opstelling met aan de eerste twee borden de zwakste spelers, kanonnenvoer zo u wilt, zou LSV1 kansen moeten geven, was het idee van Raymond. Dat dit idee in het verleden zijn vruchten heeft afgeworpen bewees Raymond toen hij teamleider was van het 2e team! Vandaag was het team van Urk echter veel te sterk, hoewel dit niet meteen duidelijk was. Tom Draisma verloor zijn partij tegen Tiemen de Jong ofschoon hij op een gegeven moment beter stond. Doordat Tom twee torenzetten verwisselde kon Tiemen afwikkelen naar mat. Jacques Huijzer verzuimde in een gelijke stelling de paarden af te ruilen waardoor hij in grote problemen kwam en verloor van de klok. Kanonnenvoer Raymond van den Bos en Eric Spoor hadden zich gezamenlijk voorbereid voor op de mogelijke tegenstanders aan bord 1 en 2. Sterspeler Timo Koffeman van Urk, met een Fide-rating van 2098, zou zeker aantreden aan bord 1, zo was onze gedachte. Besloten werd dat Raymond zou proberen hem op remise te houden, en remise werd het ook voor Raymond, maar niet tegen Timo! Aan bord 1 lukte het Raymond een geweldige partij neer te zetten. Aan bord 2 zat ikzelf, met tegenover mij, jawel, de fameuze Timo Koffeman. Raymond proestte het uit toen Timo zich aan mij voorstelde. Met mijn gezicht in de plooi begon ik aan mijn partij. De opening, Ruy Lopez, kwam ik nog wel aardig door, maar echt fout ging het toen beide torens van Timo de c-lijn hadden veroverd. Met een mooie tactische wending kreeg hij mijn koning op de knieën. Met een half uit vier moest het wel heel raar lopen wanneer we nog met een goede score naar huis zouden gaan. Dit gebeurde ook niet. Na de remise van Tony van der Plas en de enige winstpartij, van Martin Beenhakker, verloren Dick Stapersma en Luc van Dijk hun partij. We hebben onze naam als angstgegner van Urk dit jaar niet waar kunnen maken. Maar Urk, we’ll be back! Eric Spoor.