De bestuursverkiezing van schaakclub LSV, gehouden op 3 mei, heeft een verrassend jong schaakbestuur opgeleverd. Tien jaar lang speelden oudgedienden als Martin Beenhakker, Jacques Huijzer en Tom Draisma in wisselende functies een hoofdrol als leiders van de vereniging. Van hen was Jacques, sinds 2008 voorzitter, de spil van de vereniging. Alleen jarenlang wedstrijdleider en penningmeester Konrad Groen en de huidige jeugdleider Remco Johanns, zijn van een jongere generatie. Zij blijven aan, Konrad alleen als wedstrijdleider, en krijgen nu versterking van Onno Zwikker, die Jacques als voorzitter opvolgt; Anton Beneker, die Konrad als penningmeester opvolgt, en Henk Prins die in plaats van Tom vice-voorzitter wordt en ook de PR gaat doen. Remco blijft secretaris ad interim tot ook een nieuwe secretaris gevonden is. De drie nu afgetreden oudere bestuurders kregen een mooi afscheid, compleet met een toespraak, een oorkonde en een cadeaubon, en hebben nu meer tijd voor andere dingen! Van Martin werd al op de vorige ALV afscheid genomen, maar hij werd vrijdag, en wordt hier opnieuw, als ‘één van de drie’ genoemd en bedankt. De oudste van hen, Tom (bijna 75) werd zelfs het erelidmaatschap aangeboden. Zij blijven alle drie spelen voor LSV1.
Nieuwsbericht 2013 nr 8. Mijn laatste bericht, Tom