Lelystad – Hans Larooij (62 jaar) heeft met overmacht het ratingtoernooi van LSV gewonnen. Hij is met 7½ uit 10 de nieuwe clubkampioen van LSV. Hij is al heel lang lid van LSV, maar dit is voor ‘t eerst dat hij alle spelers duidelijk de baas was. Met name zijn winstpartij op ‘zomerkampioen’ Thomas van Veelen is memorabel. iOm concurrenten Van Veelen (18) en Eric Spoor (41) vóór te blijven moest hij in de slotronde met zwart winnen van Luc van Dijk. Hij deed het gedecideerd. Van Veelen, zwart, kreeg het in een Franse partij moeilijk tegen Jacques Huijzer, maar toen Huijzer in het middenspel een winnende zet miste, verzandde de partij in remise. Eric Spoor, zwart, moest Dick Stapersma verslaan. Het werd een zinderende partij met razende tijdnood voor beiden. Stapersma, met toren voor, offerde zijn dame en gaf mat. Spoor eindigde desondanks op een ongedeelde derde plaats en bevestigde daarmee zijn opvallende vorderingen op het schaakbord. Geestig was de valkuil die jeugdspeler Evander Kwee, wit, op een vol bord voor de dame van Daan Smit groef. Kwee’s bedoeling met de rare zet Lf4-c7 was ook veel toeschouwers niet duidelijk: 1-0. Overige uitslagen: Tom Draisma-Wietske Stapersma, 1-0; Konrad Groen-Hans Kofoed, 1-0; Henk Prins-Ray Bakker, 1-0; Jan van den Brom-Raymond van de Bos, 0-1. Eindstand aan de top: 1. Larooij, 7½ uit 10; 2. Van Veelen 7; 3. Spoor 6; 4. Kwee, Huijzer, D. Stapersma en Draisma, allen 5½; 8. Van Dijk en Konrad Groen 5; 10. Daan Smit en zoon Rafie Smit 4½; 12. Wietske Stapersma 4. In totaal deden 29 spelers mee. De onderste tien op de ranglijst speelden lang niet altijd mee, maar proefden toch de sfeer van meedoen aan een echt KNSB-erkend toernooi.
Vrijdag 29 juni is er een openbaar schaakcafé in buurtcentrum De Brink met een demonstratiepartij tussen Van Veelen en Huijzer. Aanvang 20 uur. Op de vrijdagavonden 6, 13 en 20 juli is er het Open Toernooi om het Rapidkampioenschap van Lelystad.